Legalisatie van Chinese documenten

Beëdigd Chinees vertaalbureau sinds 1996

 

Chinese documenten zijn in Nederland niet automatisch rechtsgeldig. Meestal moet er een beëdigde vertaling van het document worden gemaakt, waarbij de beëdigde vertaler een verklaring toevoegt over de juistheid van de vertaling; deze slotverklaring wordt voorzien van een handtekening en stempel van de vertaler.

Het kan echter voorkomen dat een Nederlandse instantie u om een gelegaliseerd document uit China vraagt. In dat geval gaat het altijd om notariële aktes die in China gelegaliseerd moeten worden. China is bij geen enkel legalisatieverdrag aangesloten. Het Chinese document moet eerst gelegaliseerd worden door het Chinese ministerie van Buitenlande Zaken of door één van de achttien daartoe bevoegde Foreign Affairs Offices.

  • De Nederlandse ambassade te Beijing legaliseert de handtekening van het Chinese Ministry of Foreign Affairs.
  • Het Nederlandse consulaat-generaal te Guangzhou legaliseert de handtekeningen van de bevoegde Foreign Affairs Offices in de provincies Guangdong, Fujian, Hainan en de autonome regio Guangxi.
  • Het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai legaliseert de handtekeningen van de bevoegde Foreign Affairs Offices van de stad Shanghai en van de provincies Anhui, Jiangsu en Zhejiang.

Daarna zijn de documenten klaar voor gebruik in Nederland. De notariële aktes zijn voorzien van Engelse vertalingen, die worden in het algemeen geaccepteerd door de Nederlandse autoriteiten. Wij hebben een keer mee gemaakt dat we de notariële akte afkomstig uit China moet toch naar het Nederlands te vertalen, omdat het om een gezinsregistratieboekje(户口薄) gaat, en de Engels vertaling geen rekening had gehouden met de lay-out.

N.B: de ambassade en de consulaten-generaal ontvangen elke dag stapels ongesorteerde documenten ter legalisatie. Bij het legaliseren van documenten beoordelen de ambassade en de consulaten-generaal de te legaliseren documenten per stuk en op zichzelf. Zij kunnen niet zien of van een individuele persoon een complete set zoals voorgeschreven is aangeboden is. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en laten legaliseren van de vereiste combinatie van documenten zoals hieronder wordt beschreven.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u meer informatie over de legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland.

 

Enkele voorbeelden

Het proces dat hierboven staat beschreven is gelukkig niet voor alle Chinese documenten van toepassing. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd waarbij er een afwijkende procedure is. Neem echter geen risico en vraag vooraf aan de betreffende instantie wat ze precies nodig hebben!

 

Beëdigde vertaling Chinees rijbewijs

Regelmatig krijgen we het verzoek om een beëdigde vertaling te maken van een Chinees rijbewijs. Voor de vertaling is voldoende om een goed leesbare scan van de voor- en achterkant van het document te ontvangen. Het is normaal gesproken niet noodzakelijk om het rijbewijs in China te laten legaliseren. U moet wel in Nederland behalve de beëdigde vertaling ook het originele rijbewijs kunnen laten zien.

 

Beëdigde vertaling Chinees diploma

Voor de beëdigde vertaling van een Chinees diploma is het normaal gesproken voldoende om een goed leesbare scan van het diploma te ontvangen. Het is normaal gesproken niet noodzakelijk om het diploma in China te laten legaliseren. U moet wel in Nederland behalve de beëdigde vertaling ook het originele diploma kunnen laten zien. Als er bij het diploma ook een officiële cijferlijst hoort, dan kunt u het beste in Nederland vragen of deze ook vertaald moet worden.

 

Beëdigde vertaling Chinees trouwboekje

Voor de beëdigde vertaling van een Chinese trouwboekjes is het voldoende om een goed leesbare scan van alle pagina's van het document te ontvangen. Het is normaal gesproken niet noodzakelijk om het trouwboekje in China te laten legaliseren tenzij de autoriteit specifiek hierom gevraagd heeft. U moet wel in Nederland behalve de beëdigde vertaling ook het originele trouwboekje kunnen laten zien.

 

Beëdigde vertaling Chinees hukou (户口簿)

Een hukou is een Chinees gezinsregistratieboekje. Voor de beëdigde vertaling van een Chinese hukou is het voldoende om een goed leesbare scan van alle pagina's van het document te ontvangen. Het is normaal gesproken niet noodzakelijk om de hukou in China te laten legaliseren tenzij de autoriteit specifiek hierom gevraagd heeft.

 

Legalisatie Nederlandse documenten...